Windh TeleCom
Windh TeleCom
Historia
Windh TeleCom startade med syfte att bli den kommersiella förlängningen av Rikard Windh's examensarbete på hans civilingenjörsutbildning. Examensarbetet hette AirInfo - fri kommunikation mellan datorer och mobila enheter. Lösning var en tidig variant av vad som idag Telia och Telenor erbjuder sina kunder, börskurser och nyheter till mobiltelefoner via SMS. Verksamheten blev senare mer inriktad på traditionell datakonsultverksamhet. Nu erbjuds SMS tjänster via mm3 Mobile Channel och cirkeln är sluten.

Större kunder och arbetsgivare
Edvik automation AB
Sigma Exallon Systems AB
Primant AB
Ericsson Mobile Communications AB
Teleca Mobile Technologies AB
Combain Consulting AB
mm3 Mobile Channel AB